Keine Produkte (0)

Afhandeling bestelling - Abhandlung Bestellung - Handling Purchase

 

Afhandeling van uw bestelling, lezen a.u.b.:

 

 • Uw bestelling wordt al ingepakt voor verzending naar het opgegeven adres.
 • Wij willen graag uw aandacht vragen voor een bevestiging van uw aankoop in onze webshop, in verband met de veiligheid.
 • Dit verzoek doen wij in het kader van veiligheid, in het verleden zijn er fictieve orders gemaakt en dat bezorgt een hoop verwarring, een hoop werk en stress.
 • Onwelwillende klanten zullen dan worden uitgesloten en dat proberen we te voorkomen door middel van deze bevestiging.
 • Daarom hebben we een reservering voor het uw aankoop van vijf werkdagen na de besteldatum.
 • De betaling van uw bestelling dient binnen 5 werkdagen na aankoop datum op ons Iban bankrekeningnummer / iDeal / PayPal / mister Cash of Sofort Direct te zijn bijgeschreven, op moment van bijschrijving wordt uw bestelling direct verzendklaar gemaakt. 
 • Na ontvangst van uw betaling wordt uw aankoop binnen 24 uur beschikbaar voor verzending aangeboden.
 • U krijgt van ons bericht als uw aankoop wordt verzonden.
 • Na ontvangst van uw bestelling dient U binnen 7 / 14 dagen te reclameren als u niet tevreden bent, dit kunt u doen door ons een mail bericht te sturen met uw bevindingen en / of alles naar wens is en /of U tevreden bent over onze service.
 • Mocht U niet binnen 7 / 14 dagen reclameren dan vervalt restitutie van uw betaling en terugname van uw aankoop, mits anders is overeengekomen.
 • De BTW op goederen tweedehands (Margé) worden op de factuur niet vermeld en zijn derhalve / meestal en hoofdzakelijk onderworpen aan een ander belastingtarief.
 • De bovenstaande opmerkingen zijn te vinden onze Algemene Voorwaarden.

Abhandlung ihre Bestellung, bitte lesen;

 

 • Ihre Bestellung wird bereits für den Versand an die angegebene Adresse verpackt.
 • Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf eine Bestätigung Ihres Einkaufs in unserem Shop zu ziehen, im Zusammenhang mit Sicherheit.
 • Diese Anfrage werden wir im Zusammenhang mit der Sicherheit zu tun, gab es in der Vergangenheit fiktive Aufträge gewesen, und das gibt eine Menge Verwirrung, viel Arbeit und Stress.
 • Benevolent Kunden werden ausgeschlossen, deshalb versuchen wir durch diese Bestätigung das zu vermeiden
 • Aus diesem Grund haben wir eine Reservierung für den Kauf von fünf Arbeitstagen nach Bestelldatum.
 • Die Zahlung Ihrer Bestellung sollte innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kaufdatum auf unserem Iban Bankkontonummer / PayPal / Mister Cash oderSofort Direct erscheinen, dann wert Ihre Bestellung für den Versand fertig gemacht.
 • Nach Eingang Ihrer Zahlung auf unsere Bankkonto ist der Käufer zur Verfügung / Versand angeboten innerhalb von 24 Stunden lieferbar.
 • Sie erhalten Nachricht als Kauf gesendet wird.
 • Nach Empfang Ihrer Bestellung sollten Sie innerhalb von 7 / 14 Tagen geltend machen, wenn Sie nicht zufrieden sind, das können Sie tun durch uns eine Bericht / Mail mit Ihren Erkenntnissen zu senden und / oder alles nach Ihren Wünschen und / oder Sie sind mit unserem Service zufrieden sind.
 • Wenn Sie nicht innerhalb von 7 / 14 Tagen reagiere / nicht verfallen klagen, dann verfallt eine zuruckerstattung Ihre Zahlung / Rückgabe Ihres Kaufs zurück, wenn nichts anderes vereinbart ist mit uns.
 • Die MwSt. kann bei Gebrauchtware auf der Rechnung meist nicht gesondert ausgewiesen werden, da die Artikel überwiegend der Differenzbesteuerung unterliegen.
 • Die obigen Erläuterungen sind in unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu finden.

 Handling / Processing of your order, please read this:

 

 •  Your order is already being packed for shipping to the address you provided.
 • We would like to draw your attention to a confirmation of your purchase in our shop, in connection with the security.
 • This request we do in the context of security, in the past we have hat fictitious orders ​​and that gives a lot of confusion, a lot of work and stress.
 • Benevolent customers will be excluded and that we try to avoid this through this confirmation.
 • Therefore, we have a reservation for your purchase of five working days after the order date.
 • The payment of your order should be paid within 5 business days after date of purchase on our Iban bank account number / PayPal, after clarence of your payment the Purchase will be made ready for shipping.
 • Upon receipt of your payment, your purchase will be offered within 24 hours for shipment.
 • You will receive a mail message in respect of the shipment of your purchase.
 • Upon receipt of your order you will receive within 7 / 14 days, a mail message to assure if everything is correct and whether you are satisfied with our service.
 • If you do not complain within 7 / 14 days will lapse refund your payment and return of your purchase, if otherwise is agreed wit hus.
 • The VAT in second-hand goods are on the invoice usually not reported separately, because the article are mainly subject to differential taxation.
 • The above comments are to find our Terms and Conditions.

Contact gegevens / Kontakt Angaben / Contact information

 

Voor onze Nederlandse / Belgische klanten :

 

E-Mail                                                     : s.b.w.2011@hotmail.com

Telefoonnummer  afdeling Verkoop    : 0031 - (0)  24 - 67 59 681   (bereikbaar Ma. t/m Zo. van 09.00 uur tot 18.00 uur)

Telefoonnummer Technische Service : 0031 - (0)  24 - 67 59 681   (bereikbaar Ma. t/m Vr. van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Telefoonnummer Administratie            : 0031 - (0)  24 - 88 01 078   (bereikbaar Ma. t/m Zo. van 18.00 uur tot 19.00 uur)

 

Für unsere Deutsche, Österreichischen , Schweizer kunden:

 

E-Mail-Daten                                             : s.b.w.2011@hotmail.com

Telefonnummer  Abteilung Verkauf       : 0031 - (0) 24  -  67 59 681   (zu erreichen Mo. bis So. von  09.00 uhr bis 18.00 uhr)

Telefonnummer  Technischer Service   : 0031 - (0) 24  -  67 59 681   (zu erreichen Mo. bis Fr. von 09.00 uhr bis 17.00 uhr)

Telefonnummer  Verwaltung                   : 0031 - (0) 24  -  88 01 078   (zu erreichen Mo. bis So. von 18.00 uhr bis 19.00 uhr)

 

For our English speaking customers :

 

Mail address                                            : s.b.w.2011@hotmail.com

Telefonnumber Department Selling      : 0031 - (0)  24 - 67 59 681   (Reachable Mon. untill Sun. of 09.00 till 18.00 hours)

Telefonnumber Technical Service        : 0031 - (0)  24 - 67 59 681    (Reachable Mon. untill  Fri. of 09.00 till 17.00 hours)

Telefonnumber Administration             : 0031 - (0)  24 - 88 01 078    (Reachable Mon. untill Sun. of 18.00 till 19.00 hours)