Keine Produkte (0)

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per ingaande 03 april 2018 zijn de privacygevoelige klantgegevens, zoals naam / voornamen / adresgegevens / woonplaats - postcode / bankgegevens / telefoongegevens en internetgegevens door ons verplicht beschermt door ondertekening van het AVG met de provider / host van deze web shop de firma Shoppagina V.O.F. te Utrecht aan Kanaalweg 14L.

Dit geldt voor geheel Europa / EER en voor de landen buiten de EU mits er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

De persoonsgegevens welke verwerkt worden en beschermt zijn door Shoppagina / Schmalspur Bahn Werke EU;

 • Contactgegevens ( NAW-gegevens /e-mailadressen / telefoonnummers )
 • Technische gegevens ( IP-adressen / Browserinformatie )
 • Inloggegevens ( Gebruikersnamen / Wachtwoorden )
 • Betaalgegevens ( IBAN / BIC / Creditcardinformatie / PayPal )

Schmalspur Bahn Werke EU / Shoppagina V.O.F. zullen ten alle tijden uw gegevens beschermen.

Alle gegevens door U verstrekt worden nooit en te nimmer aan derden medegedeeld, mits U ons schriftelijk hiervoor toestemming hebt gegeven.

Persoonsgegevens welke ouder zijn dan 12 maanden na laatste bezoek aan onze webshop worden automatisch verwijderd uit ons klantenbestand bij Schmalspur Bahn Werke EU, mits anders over een is gekomen .

 

Nederland

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de link met sociale media. Door op Ja te klikken, stemt u in met het plaatsen van alle cookies zoals beschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Wij bedanken u voor het lezen van onze AVG verklaring en wensen u veel kijk plezier in onze webshop, welke wereldwijd bekeken wordt.

 

Voor uitgebreide omschrijving / verklaring klik hier

 


Allgemeine Datenschutzverordnung (AVG)

Mit dem Beginn der 3. April 2018, die Privatsphäre sensible Kundendaten wie Name / Vorname / Adresse / Stadt - RV / Bankkonto / Telefondaten und Internetdaten benötigten von uns schützen, indem Sie die AVG-Provider / Host des Web-Shop der Firma Shop Unterzeichnung Seite V.O.F. in Utrecht am Kanaalweg 14L.

Dies gilt für ganz Europa / EWR und für Länder außerhalb der EU, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die personenbezogenen Daten verarbeitet und geschützt von Shoppagina / Schmalspur Bahn Werke EU;

 • Kontaktdaten (Name und Anschrift / E-Mail-Adresse / Telefonnummer)
 • Technische Daten (IP-Adressen / Browser-Informationen)
 • Anmeldedaten (Benutzernamen / Passwörter)
 • Zahlungsinformationen (IBAN / BIC / Kreditkarteninformationen / PayPal)

Schmalspur Bahn Werke EU / Shop V.O.F. schützt Ihre Daten jederzeit.

Alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden niemals und niemals an Dritte weitergegeben, vorausgesetzt, Sie haben uns die schriftliche Genehmigung erteilt.

Persönliche Daten, die älter als 12 Monate nach dem letzten Besuch in unserem Webshop sind, werden automatisch von unserem Kundenstamm der Schmalspur Bahn Werke EU entfernt, sofern nicht anders vereinbart.

Deutsch

Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu verbessern, den Traffic auf der Website zu analysieren, die Website richtig zu gestalten und für die Verbindung mit sozialen Medien zu sorgen. Indem Sie auf Ja klicken, stimmen Sie der Platzierung aller Cookies zu, wie in unserer Datenschutz- und Cookie-Erklärung beschrieben.

Wir danken Ihnen für das Lesen unseres AVG Datenschutzverordnung und wünschen Ihnen viel Spaß in unserem Webshop, der weltweit angesehen wird.


General Data Protection Regulation (AVG)

As of April 3, 2018 privacy-sensitive customer data, such as name / first names / address details / place of residence - zip code / bank details / telephone data and internet data are protected by signing the AVG with the provider / host of this web shop the shop Shop V.O.F. in Utrecht on Kanaalweg 14L.

This applies to the whole of Europe / EEA and to countries outside the EU if the legal conditions are met.

The personal data processed and protected by Shoppagina / Schmalspur Bahn Werke EU;

 • Contact details (name and address details / e-mail addresses / telephone numbers)
 • Technical data (IP addresses / Browser information)
 • Login details (User names / Passwords)
 • Payment details (IBAN / BIC / Credit card information / PayPal)

Schmalspur Bahn Werke EU / Shoppage V.O.F. will protect your data at all times.

All information provided by you will never and never be communicated to third parties, provided you have given us permission in writing.

Personal details which are older than 12 months after the last visit to our webshop are automatically removed from our customer base at Schmalspur Bahn Werke EU, unless otherwise agreed.

English

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and for the link with social media. By clicking Yes, you consent to the placing of all cookies as described in our privacy and cookie statement.

We thank you for reading our AVG statement and wish you much fun in our webshop, which is viewed worldwide.


Privacy verklaring Schmalspur Bahn Werke EU

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze service en producten en wij bedanken u dan ook voor dit vertrouwen.

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te garanderen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze webshop gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Schmalspur Bahn Werke EU.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Schmalspur Bahn Werke EU niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze webshop geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Schmalspur Bahn Werke EU respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Schmalspur Bahn Werke EU.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Schmalspur Bahn Werke EU.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze webshop maakt gebruik van "cookies" (tekst bestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Schmalspur Bahn Werke EU.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel.

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te bewaken.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons zijn verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing als deze worden verzonden, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via ons mail adres:

s.b.w.2011@hotmail.com

Wij bedanken u voor het lezen van onze privacy verklaring en wensen u veel kijk plezier in onze webshop, welke wereldwijd bekeken wordt.

 

 

 

Nederland

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de link met sociale media. Door op Ja te klikken, stemt u in met het plaatsen van alle cookies zoals beschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Deutsch

Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu verbessern, den Traffic auf der Website zu analysieren, die Website richtig zu gestalten und für die Verbindung mit sozialen Medien zu sorgen. Indem Sie auf Ja klicken, stimmen Sie der Platzierung aller Cookies zu, wie in unserer Datenschutz- und Cookie-Erklärung beschrieben.

English

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and for the link with social media. By clicking Yes, you consent to the placing of all cookies as described in our privacy and cookie statement.

Langue française

Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site Web, pour analyser le trafic sur le site Web, pour que le site fonctionne correctement et pour le lien avec les médias sociaux. En cliquant sur Oui, vous acceptez que tous les cookies soient placés comme indiqué dans notre déclaration de confidentialité et de cookies.

Español

Usamos cookies para mejorar nuestro sitio web, para analizar el tráfico en el sitio web, para que el sitio web funcione correctamente y para el enlace con las redes sociales. Al hacer clic en Sí, acepta la colocación de todas las cookies como se describe en nuestra declaración de privacidad y cookies.