Keine Produkte (0)

Artikel 19 – Klachtenregeling & Geschillen  / gekopieerd uit onze Algemene Voorwaarden / AGB

 

 • S.B.W. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachten-procedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij S.B.W., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, binnen de gestelde termijn;
 • Bij S.B.W. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door S.B.W. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 • Een klacht over een product, dienst of de service van S.B.W. kan eveneens worden ingediend via een email bericht, de klacht wordt dan door S.B.W. binnen 5 werkdagen beantwoord met een beslissing;
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;
 • Op overeenkomsten tussen S.B.W. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar b.w.2011@hotmail.com .
 • Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/.
 • Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie.
 • Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.​​​​​​​
 • Link naar ODR klachten platform:    https://ec.europa.eu/consumers/odr/